นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

สภาองค์การ
Written by Administrator   
Thursday, 17 March 2022 15:15
 

          สมาชิกสภา                 องค์การบริหาร           ส่วนตำบลกลางใหญ่

 
 

 

 

 
 

นายวีระ  ทองมี

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล     กลางใหญ่

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 )

 
 

 

 

นายพิชัย  เสนสาย

รองประธานสภา

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  )

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

เลขานุการสภา

(ปลัด อบต.)

 

 

 

 

 

 

 

นายกุลวิทย์  บัวศรี

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 )

 

นายประดิษฐ์  พิญญะพันธ์

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพันธ์ศรี  บุญถูก

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 )

 

นายปัญญาวุธ  หลักคำ

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 )

 

 

 

 

นายถวัลย์  จันทร์จวง

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 )

 

นางสำราญ  มั่นจิต

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 )

 

 

 

 

 

นางถนอม  สอดศรี

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 )

นายสุวรรณ  เกษกุ

 

นายทองรักษ์  หลักคำ

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 )

 

 

 

 

 

      นายวีระ  ดวงตา       (สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 )

 

   

 

นายทองรักษ์  หลักคำ

 

นายวีระ  ดวงตา

 

นายคารมณ์  อินทร์งาม

 

     

 

 

 

     

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday195
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4316
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40686
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096468
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081