นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

รายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะ
Written by Administrator   
Thursday, 22 October 2020 09:21

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมที่จะพัฒนา

และยกระดับชุมชนของตนเองให้ก้าวไปสู่ชุมชนที่ปลอดขยะ อย่างยั่งยืนในอนาคต

 

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี งป.2563

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday346
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3894
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40264
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096046
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081