นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

สำนักปลัด อบต.
Written by Administrator   
Saturday, 11 May 2013 21:51

 

 

 

สำนักปลัด

 
   
 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
   
 

นายรชตะ   ยืนสุข

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
 

 

 
 

นางนิภาพร  นนนารถ

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

 

นางสาวกิติยา บุญศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวรจนา  บัวศรี

นักพัฒนาชุมชน

 

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายผดุง  อุ่นจิตร

นักจัดการงานทั่วไป

 

จ.อ.ณรงค์ศักดิ์  ทิพโอสถ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางนุชจรินทร์ กอแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

       

นางสาวอัจฉรา  ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

 

นางสาวธัญชนก  พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางบุญถิน  จุทารัตน์

คนงานทั่วไป

 

นายกำจร  ทางาม

นักการภารโรง

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1303
mod_vvisit_counterYesterday931
mod_vvisit_counterThis week1303
mod_vvisit_counterLast week4688
mod_vvisit_counterThis month20165
mod_vvisit_counterLast month21561
mod_vvisit_counterAll days678648
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081