นายก อบต

 

นายวิลาศ  ไชยดี

สำนักงานปลัด อบต.
Written by Administrator   
Saturday, 11 May 2013 21:51

 

 

 

สำนักงานปลัด

 
   
 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
   
 

นายรชตะ   ยืนสุข

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
 

 
 

นางนิภาพร  นนนารถ

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

นางสาวกิติยา บุญศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

นางสาวรจนา  บัวศรี

นักพัฒนาชุมชน

 

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายผดุง  อุ่นจิตร

นักจัดการงานทั่วไป

 

จ.อ.ณรงค์ศักดิ์  ทิพโอสถ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางนุชจรินทร์ กอแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

       

นางสาววราภรณ์  บุญจอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

 

นางสาวธัญชนก  พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางเพชรา  บุญสาม

คนงานทั่วไป

 

นายกำจร  ทางาม

นักการภารโรง

 

 

ปลัด อบต

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday423
mod_vvisit_counterYesterday447
mod_vvisit_counterThis week1387
mod_vvisit_counterLast week4504
mod_vvisit_counterThis month1387
mod_vvisit_counterLast month15590
mod_vvisit_counterAll days476566
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081