นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

สำนักปลัด อบต.
Written by Administrator   
Saturday, 11 May 2013 21:51

 

 

 

สำนักปลัด

 
   
 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
   
 

นายรชตะ   ยืนสุข

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
 

 
 

นายปพน  บุ้งทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสาวกิติยา บุญศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

นายผดุง  อุ่นจิตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรจนา  บัวศรี

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -

 

 

 

 

 

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

เจ้าพนักงานธุรการ

-

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวธัญชนก  พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนุชจรินทร์ กอแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัจฉรา  ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน

  

     

นางบุญถิน  จุฑารัตน์

คนงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์  บุญเทียม

พนักงานขับบรรทุก

ขนาดเบา

นายกำจร  ทางาม

นักการภารโรง

 

   

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday259
mod_vvisit_counterYesterday961
mod_vvisit_counterThis week2551
mod_vvisit_counterLast week6134
mod_vvisit_counterThis month259
mod_vvisit_counterLast month33780
mod_vvisit_counterAll days890595
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081