นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

รณรงค์งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
Written by Administrator   
Tuesday, 30 April 2019 00:00

 

 

 

 

enlightenedโดยที่สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน  โดยหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาฝุ่นละออง

ดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/

วัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม

enlightenedองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงขอเชิญร่วมรณรงค์งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่

การเกษตร โดยงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ป่าริมทางหลีกเลี่ยงการทิ้งวัสดุที่อาจ

ก่อให้เกิดการติดไฟได้ง่าย และร่วมรณรงค์ สอดส่อง ตักเตือน ห้ามปรามผู้ที่จุดไฟเผา

วัสดุทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday351
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3899
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40269
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096051
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081