นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
Written by Administrator   
Tuesday, 01 March 2016 07:00

 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกและความ รับผิดชอบแก่ประชาชนให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการขับขี่รถจักรยานยนต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย เพื่อสนับสนุนวินัยด้านการจราจร
ตลอดจนเป็นการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน
 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday228
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3776
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40146
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1095928
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081