นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


 

1.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย

2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นระบบอย่างทั่วถึง และ ครอบคลุม

3.มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

4.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

5.พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

6.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และอื่นๆ 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday152
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4273
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40643
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096425
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081