นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

รายงานการประชุมสภา
Written by Administrator   
Thursday, 08 July 2021 15:11

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

 

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2/2563

- ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1/2565

 kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565

- ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2  ครั้งที่ 1/2565

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565

- ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 1/2565

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565

- ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3  ครั้งที่ 2/2565

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2/2565

- ขอเชิญประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1/2565

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565

 

kissรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday197
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4318
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40688
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096470
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081