นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Written by Administrator   
Friday, 29 April 2022 14:00

                                                                                                                                                                                          

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของพนักงาานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

 

                                                                                                                                                 - นักบริหารงานท้องถิ่น

                                                                                                                                                 - นักบริหารงานการคลัง

                                                                                                                                                 - นักบริหารงานการศึกษา

                                                                                                                                                 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                                                                                                 - นักพัฒนาชุมชน

                                                                                                                                                 - นักทรัพยากรบุคคล

                                                                                                                                                 - นักจัดการงานทั่วไป

                                                                                                                                                 - นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                                                                                                                 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                                                                                                 - เจ้าพนักงานพัสดุ

                                                                                                                                                 - นายช่างไฟฟ้า

                                                                                                                                                 - นายช่างโยธา

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday184
mod_vvisit_counterYesterday573
mod_vvisit_counterThis week4305
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40675
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096457
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081