นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Written by Administrator   
Monday, 01 June 2020 00:00

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transperency Assessment: EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

_________________________________

 

  • ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transperency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/ขออนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัท/ห้างร้าน ผู้เสนองานซื้อ/จ้าง และผู้ที่รับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ได้เข้าตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ITAS ตามที่อยู่ และ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

 

 

>> คลิกตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก <<


 

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday333
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3881
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40251
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096033
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081