นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

การป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

- การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 12  เดือน

- มาตรการป้องกันการทุจริต

- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

- โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

-  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

- การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ

- รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรม ฯ  รอบ 6 เดือน ( ต.ค. 65 - มี.ค.66 )

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ฯ

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
Written by Administrator   
Thursday, 08 October 2020 00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

และลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 

_____________________________________

 

ผู้สูงอายุ

ห้วงที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ห้วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คนพิการ

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ทุกวัน นับตั้งแต่วันที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ  เวลา  08.30 – 16.30 น.

สถานที่รับลงทะเบียน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ใน วัน และเวลาราชการ

อ่านประกาศฉบับเต็ม >> คลิก

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนปี 2564 >> คลิกอ่าน

 

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนปี 2560 >> คลิกอ่าน

 

ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนปี 2559 >> คลิกอ่าน

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday368
mod_vvisit_counterYesterday574
mod_vvisit_counterThis week3916
mod_vvisit_counterLast week17771
mod_vvisit_counterThis month40286
mod_vvisit_counterLast month20942
mod_vvisit_counterAll days1096068
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081