นายก อบต. กลางใหญ่

 

 

  นายเสริม  ภิญญะพันธ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Written by Administrator   
Tuesday, 01 November 2016 07:00

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

____________________________________

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

 

1. พระราชบัญญัติ

1.1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (คลิกอ่าน)

1.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (คลิกอ่าน)

1.3 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (คลิกอ่าน)

1.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (คลิกอ่าน)

 

2. พระราชกฤษฎีกา

2.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (คลิกอ่าน)

 

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

3.1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2559 (คลิกอ่าน)

 

ปลัด อบต. กลางใหญ่

 

 

ว่าที่ ร้อยตรี อนุวัฒน์  คำมี

ค้นหา

การจัดซื้อจัดจ้าง

นับจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1897
mod_vvisit_counterYesterday1270
mod_vvisit_counterThis week7135
mod_vvisit_counterLast week5139
mod_vvisit_counterThis month25869
mod_vvisit_counterLast month20067
mod_vvisit_counterAll days936272
Visitors Counterองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-227081